• Vietnam
  • English
HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN

Thành công của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ tổ chức để đáp ứng nhu cầu của bạn : phòng hội nghị thiết kế hiện đại, nội thất thanh nhã, và nhiều trang thiết bị khác đáp ứng nhu cầu của bạn, dịch vụ ăn uống, các dịch vụ khác...
Phòng Tầng Kích thước phòng Sức chứa
Kích thước Diện tích Cao Theater Classroom Board style U-shape Double U-shape Banquet Cocktail
Paradise Ballroom Middle floor 14 x 7 98 3 70 50   30   60 60
King Ballroom 2nd floor 32x20 640 4 350 150 120 80 110 400 400
Queen Ballroom 2nd floor 15x8 120 4 80 80 64 50 70 80 80
Prince Ballroom 3rd floor 15x8 120 4 80 80 64 50 70 80 80
Diamond Ballroom 2nd floor 22x11 220 4.3 250 120 120 90 120 160 160
Rooftop Ballroom 12th floor 20x10 200 3.5 120 70 40 40 80 120 160
 

KHUYẾN MÃI