• Vietnam
  • English
Banner

Thông tin liên hệ

TÂN BÌNH HOTEL

Phone: +84 232 3812999 / 3812666

Fax:  +84 232 3812888

Email: tanbinhasm@gmail.com

Address: 04 Lê Văn Hưu, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình